โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
หน้าหลัก
เวปไซด์ราชสีมาวิทยาลัย
ห้องเรียนภูมิศาสตร์
ห้องเรียนเศรษฐศาสตร์
ห้องเรียนพุทธศาสนา
ห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
ห้องเรียนพลศึกษาครูกมล
ห้องเรียนญี่ปุ่น ครูทิพย์วรรณ
วันแห่งความรัก
Games Room :Tic Tac Toe
สมุดเยี่ยม
บอร์ดคุยกับครูปานใจ
ร.ส. แชทรูม
สะเก็ดข่าว ชาวแสด-ขาว
=> ประวัติย่อครูปานใจ
=> สมรภูมิไอเดีย
=> 6/11 Rajsima'102
=> 6/12 103 R.S.
=> To Be Number One 31/5/51
=> 2 Be Number 1 Concert
=> Rajsima95 Party
=> ค่ายยุวคอมพิวเตอร์ รส. 2550
=> ข่าวจาก สพฐ
Gallery Picture
ส32101(เศรษฐศาสตร์)
ครูดีเด่น

BANGKOK TIME
Hit Counter by Digits
ข่าวจาก สพฐ

คอลัมน์ประจำ
 
พบกันทุกวันอังคาร
   ทรรศนะของเลขาธิการ กพฐ. คุณหญิง ดร. กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ข่าวสาร สาระ วิสัยทัศน์ และนโยบายในการบริหารงาน
[
รายละเอียดทุกวันอังคาร ]
หนังสือราชการแจ้งจาก สพฐ
เรียน: ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เรื่อง: สรุปผลการประชุมสังเคราะห์ผลการศึกษาดูงานปี 2551 และนำเสนอแผนปฏิบัติการ โครงการความร่วมมือต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2552 หนังสือนำ ที่ ศธ 04006/663(936) รายละเอียดดังที่เเนบ...
    ข่าวโดย:(prem) อ่าน[352] เมื่อ 6 ก.พ. 2552
เรียน: ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เรื่อง: กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2552 หนังสือนำ ที่ ศธ 0215/610 รายละเอียดดังที่เเนบ...
    ข่าวโดย:(prem) อ่าน[1339] เมื่อ 5 ก.พ. 2552
เรียน: ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เรื่อง: ขอให้กรอกข้อมูลการใช้ไฟฟ้าและนำ ตามโครงการหาดัชนีชี้วัดการใช้สาธารณูปโภค หนังสือนำ ศธ 04008/ว91/รายชื่อโรงเรียนเป้าหมาย จำนวน 400 โรง/แบบบันทึกการใช้ไฟฟ้าและน้ำ
    ข่าวโดย:(สุดสาคร) อ่าน[2082] เมื่อ 4 ก.พ. 2552 ด่วน
เรียน: ผอ.สพท./ผอ.สถานศึกษา/ประธานกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย
เรื่อง: ครุภัณฑ์การศึกษารายการอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 เพิ่มเติมหนังสือนำ ศธ 04229/10 - 15 รายละเอียดเดิม http://www.obec.go.th/new/view_office.php?files_id=585
    ข่าวโดย:(prem) อ่าน[1847] เมื่อ 4 ก.พ. 2552
เรียน: ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
เรื่อง: การเลื่อนประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ เนื่องจาก สพฐ.มีภารกิจเร่งด่วนเกี่ยวกับนโยบายการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี ขอเลื่อนการประชุมสัมมนา ผอ.สพท.ทั่วประเทศออกไปก่อน
    ข่าวโดย:(prem) อ่าน[1824] เมื่อ 4 ก.พ. 2552
ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (code)
โรงเรียนบ้านสะแนน สพท.ยโสธร เขต 1 จัดโครงการแรลลี่จักรยานการศึกษา
โดย:(ประยูร ใบบัว)
อ่าน
[ 29 ] [ 7 ก.พ. 2552 ]
สพท.อุตรดิตถ์ เขต 2 รับการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนกลยุทธ์ตามนโยบาย สพฐ.
โดย:(อุทัย โทจำปา)
อ่าน
[ 33 ] [ 7 ก.พ. 2552 ]
ว่ายน้ำเพื่อชีวิต ร.ร.อนุบาลศรีประชานุกูล
โดย:(สายัน สุขเฉย)
อ่าน
[ 49 ] [ 7 ก.พ. 2552 ]
งานอลังการวันการศึกษาเอกชน จ.น่าน ปีการศึกษา 2551
โดย:(พนิตพร ไทนอ)
อ่าน
[ 51 ] [ 6 ก.พ. 2552 ]
รองผอ.สพท.ยล.1เป็นประธานกิจกรรมวันอาซูรอ
โดย:(ตวงทิพย์ ไพรสนธิ์)
อ่าน
[ 50 ] [ 6 ก.พ. 2552 ]
นธ.3 ติดตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเชิงรุก
โดย:(อมรรัตน์ สุวรรณกูฏ)
อ่าน
[ 127 ] [ 6 ก.พ. 2552 ]
ลำพูน 2 อบรมสัมมนาความรู้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
โดย:(พรรณวลี มณีเกี๋ยง)
อ่าน
[ 87 ] [ 6 ก.พ. 2552 ]
ร.ร.วัดแหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ สพท.สมุทรปราการ เขต 1 รับมอบเงินบริจาคปรับปรุงอาคารเรียน
โดย:(พรฤดี มารศรี)
อ่าน
[ 44 ] [ 6 ก.พ. 2552 ]
คณะติดตาม/ประเมินผลฯสพฐ.ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโนนสพท.นม.5
โดย:(ชิตชัย ไทรมะเริง)
อ่าน
[ 49 ] [ 6 ก.พ. 2552 ]
สพท.สุพรรณบุรี เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการคุมสอบ O-NET และ NT ระหว่างวันที่ 3 – 6 กุมภาพันธ์ 2552
โดย:(นพวรรณ อารยกูล)
อ่าน
[ 65 ] [ 6 ก.พ. 2552 ]
การติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนกลยุทธ์ตามนโยบาย สพฐ. ของ สพท.หนองคาย เขต 3
โดย:(สถพร วงษ์ชำนาญ)
อ่าน
[ 67 ] [ 6 ก.พ. 2552 ]
อบรมคอมพิวเตอร์สร้างสื่อการสอน เมษายน 2552
โดย:(พีระ แย้มประดิษฐ์)
อ่าน
[ 141 ] [ 6 ก.พ. 2552 ]


Add comment to this page:
Your Name:
Your message:

จดหมายข่าว
ครูปานใจ
Today, there have been 17 visitors (56 hits) on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 หมายเลขโทรศัพท์ 044-214557-8 Fax 044-214440